Pricing

Prices of treatments

Slim Lipo treatments

We offer innovative treatments

 • Abdomen / PLN8000-9000
 • Breeches / PLN5500-6000
 • Inner thighs / PLN5500-6000
 • Knee / PLN4500-5000
 • Back / PLN5500
 • Arm / PLN4000-5000
 • Chin / PLN3500-4000
 • Gynecomastia / PLN5500
 • Calf / PLN5000
 • Buttock / PLN5500
 • Waist / PLN6000
 • Reduction of sweat glands / PLN5000
Body Jet treatments

We offer innovative treatments

 • Abdomen / PLN5000-8000
 • Waist / PLN4500-6000
 • Breeches / PLN4500-6000
 • Inner thighs/ PLN4500-6000
 • Knee / PLN4000-5000
 • Arms / PLN4500-5000
 • re-implantation (breast augmentation using your own adipose tissue) / PLN5500 + cost of sucking out
Breast augmentation with Adipose Tissue + BRAVA system

We offer innovative treatments

 • augmentation using your own adipose tissue / from PLN11,000
 • BRAVA system / PLN6000
Plastic surgery

We offer innovative treatments

 • surgical removal of birthmarks, lipoma, atherosclerosis / from PLN400
 • Otoplasty / PLN3500-4000
 • The upper eyelid blepharoplasty / PLN3500-4000
 • The lower eyelid blepharoplasty / PLN4500-5500
 • The upper and lower eyelid blepharoplasty / PLN8000
 • Face lift (cost of donation and re-implantation) / from PLN3500
 • Face and neck lift / from PLN12000
 • Rhinoplasty– cartilage nose / PLN8000-10000
 • Rhinoplasty- bone nose / PLN7000-8000
 • Rhinoplasty- nasal septum / PLN4000-5000
 • Breast augmentation (implants) / from PLN7000 + cost of implants
 • Breast augmentation using your own adipose tissue / PLN9500-11000 Breast lift / PLN8000-10000
 • Breast reduction / PLN11000-13000
 • Mastopexy / from PLN4000
 • Nipple correction / PLN2500-3500
 • Breast reconstruction / Price is set during consultation
 • Replacement of implants / PLN10000-12000
 • Abdominoplasty / PLN9000-13000
 • shoulder surgery / PLN6500-7500
 • fat adipose transplant + platelet rich plasma- face / from PLN5000
 • fat adipose transplant + platelet rich plasma + mesotherapy platelet rich plasma- face / from PLN6000
 • carpal tunnel syndrome (CTS) surgery / PLN3500
 • labioplasty / PLN3500
 • surgical scar removal (up to 5 centimetres) / PLN2000
 • surgical scar removal (> 5 centimetres) / from PLN2000

Klinika Laseroterapii Elite zastrzega, że oferta zamieszczona na stronie internetowej ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej, a uzyskanymi bezpośrednio w Klinice Laseroterapii Elite, wiążące dla stron są indywidualne ustalenia uzyskane w Klinice Laseroterapii Elite.